Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh sẽ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Những cách chăm sóc sức khỏe để người phụ nữ vượt qua giai đoạn này.