Với phụ nữ trung niên, có lẽ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh là giai đoạn có nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến tâm sinh lý của người phụ nữ.