80% phụ nữ Việt không nhận ra mình đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tiền mãn kinh là giai đoạn bất cứ phụ nữ nào cũng phải trải qua với nhiều biến đổi cả về tâm sinh lý.